Andrzej Dragow
Dział Realizacji
tel: (+48) 533 533 516
adragow@ekoclima.pl
Barbara Myćka
Biuro
tel: (+48) 793 660 834
bmycka@ekoclima.pl
EKOCLIMA S.C. ul. Puszkarska 9/202, 30-644 Kraków, NIP: 5361904323